: «»

:


 1. 2019. ! ?

  . : ?

  youtube.com/watch?v=I8yXKtt3eJs&t=386s

  : 1 |  - - - - - - - - -
 2. 2019. ! ?

  . ? !

  youtube.com/watch?v=Je5nO_XIdNM&t=505s

  : 1 |  - - - - - - - - -
 3. 2019. . ?

  , ? ! -!

  youtube.com/watch?v=0xf-nh0UKF4&t=638s

  : 1 |  - - - - - - - - -
 4. 2019. !!??

  ? . - !

  youtube.com/watch?v=Ii4pZXn8glc

  : 1 |  - - - - - - - - -
 5. . ! .

  , , , . , , ! (

  youtube.com/watch?v=OfOTDDaNkzY&t=1s

  : 1 |  - - - - - - - - -
 6. 2019. ! ! ,

  , . . , ! , !

  youtube.com/watch?v=lMuBrlMiGNM&t=1s

  : 1 |  - - - - - - - - -
 7. 2019. , !? !

  , . . , !

  youtube.com/watch?v=gVC0wYLmKAI

  : 1 |  - - - - - - - - -
 8. . . ! !!

  . , - !)

  youtube.com/watch?v=Lu8HtK8VM0w

  : 1 |  - - - - - - - - -
 9. 2019 /

  . ? !

  youtube.com/watch?v=Ni7kdFBh3aE

  : 1 |  - - - - - - - - -
 10. . ? , .

  . , . ? !

  youtube.com/watch?v=6x9lmNIrLEs

  : 1 |  - - - - - - - - -
 11. 2019. ,

  , ! ? !

  youtube.com/watch?v=g3wOPBgmKmE

  : 1 |  - - - - - - - - -
 12. 2019. ?

  . , , . , . ! , !)

  youtube.com/watch?v=WKZXWQcQU08&t=360s

  : 1 |  - - - - - - - - -
 13. . , . ?

  . . , . ? !

  youtube.com/watch?v=GqH4kup94fQ

  : 1 |  - - - - - - - - -
 14. . ! -

  . . . ! ? !

  youtube.com/watch?v=nP63IJ-ACQU

  : 1 |  - - - - - - - - -
 15. . ! ?

  , . !

  youtube.com/watch?v=MiIdHTsNRMU&t=63s

  : 1 |  - - - - - - - - -

: 1 2 3 4 5 6 44

():
: