Payne :  •  •  •  •  •  •  •

:

:

Payne

Payne

,

39 , , 25-30 , ,

():
: